A göcsösség a leggyakoribb és a legfontosabb fahiba. Göcsnek nevezzük az ágak fatestben maradó részét. Különböző típusait önállóan is bemutatjuk.

Astknoten sind die häufigsten und wichtigsten Holzfähler. Im Holzkörper eingeschlossener Teil von Zweigen wird als Astknoten benannt. Die verschiedenen Typen werden nachfolgend beschrieben.

*

Knots are the most frequent and most important wood defects. A knot is defined as the part of a branch that remains in the xylem. Various types are described separately.

 

 

Jellemzői

Megkülönböztetünk nyitott göcsöt, mely a faválaszték palástjára kiérő göcs, és benőtt göcsöt, mely a hengeres faválaszték palástjára nem terjed ki, előfordulására a benövés nyomaiból (ágdudor, sebhely, kínai bajusz) következtethetünk. Az egészséges göcs faanyaga korhadástól mentes, míg a korhadó göcs faanyaga a keresztmetszet területének legfeljebb 1/3 részén, a korhadt göcs faanyaga a keresztmetszet területének több mint 1/3 részén korhadt.

A göcsösség sajátos megjelenési formáit képezik a törzsfa palástján a vízhajtások, a különböző kinövések, dudorok, a rózsa alakú és a kínai bajuszhoz hasonlító kéregredők. E formákat a következőkben önállóan is bemutatjuk.

A göcsösséget vizsgálnunk kell a különböző faválasztékokon, termékeken (pl. rönk, fűrészelt termékek, furnérok). Az egészséges göcsök esztétikailag nem mindig hátrányosak. Az északi népek szerint „életet adnak a faanyagnak”. Vizsgálataink szerint azonban a faanyag szilárdságát jelentősen csökkentik (10-50 %)., így a göcsös faanyag teherviselő szerkezetek céljára csak korlátozottan alkalmazható.

 


 

Nyitott és zárt göcs fenyőben

Korhadó, zárt göcs fenyődeszkában

 

 

Nyitott göcs (ágcsonk) bükk rönkön

Nyitott göcs és ágcsonk hosszmetszete akácon