Benőtt göcs a hengeres faválaszték palástjára a göcs nem terjed ki, előfordulására a benövés nyomaiból (ágdudor, sebhely, perem) következtethetünk.

Ein Astknoten, der nicht bis an die Mantelfläche des Rundholzes reicht, ist ein eingewachsener Astknoten. Auf sein Vorhandensein kann man von Spuren wie Astbeulen,  Rindenschäden, Rindenkragen schliessen.

*

Hidden knots are knots that do not go all the way to the surface of the bole. Traces left after their enclosure (bumps, scars, brims) indicate their presence.

 

 

Jellemzői

A benőtt göcsök mérete, mennyisége, állapota (egészséges, korhadt) függ az alkalmazott erdőnevelési módszerektől (ágnyesés, tisztítás, gyérítés) és a fafajtól. Jellemzőikről pontos információkat csak a hengeres faanyag felvágásakor nyerhetünk. A göcsök fája általában sűrűbb, keményebb, s különösen fenyők esetében sötétebb színű, mint a fatest többi része. A göcsösség évgyűrűtorzulást okoz, jelentősen megnöveli a szöveti szerkezet inhomogenitását.

 

Meghatározása

A benőtt göcsök többsége a törzs külső palástján nem látható. Az olyan göcsök azonban, amelyek csak néhány éve kerültek befedésre a fapalást által, különböző formájú rajzolatok (pl. kínai bajusz) vagy kitüremlések (pl. dudor, rózsa) formájában érzékelhetők. Az utóbbiak méreteként a palást síkja fölötti dudor magasságát mérjük. Megengedett a benőtt göcs más paramétereinek mérése is (pl. átmérő).

Benőtt göcsök mérése

 

Jelentősége

A göcsöknek kiemelkedő a szerepe a hengeresfa-választékok, a fűrészelt fatermékek és a furnérok minősítésekor. Így alakjuk, egészségi állapotuk, mennyiségük, méreteik megengedett jellemzőit termékszabványok, gyártási előírások rögzítik. A minőségi hengeresfa választékok (pl. furnér- és dongarönkök) átvételekor a benőtt göcsök figyelembe vétele nagy szakmai tapasztalatot igényel.

 

Megelőzése

Az erdőnevelés szakszerűsége jelentősen hozzájárulhat a nagyobb göcsmentes résszel rendelkező, ágtiszta törzsek kialakulásához.


 

Benőtt, a bélig hatoló göcs fenyő keresztmetszetén

Egészséges benőtt göcs

 

 

Nyitott és zárt göcsök fenyő rönkben

Korhadó benőtt göcs