A kínai bajusz a sima kérgű lombos fák palástján – az ághely benövésekor – olyan ovális kéregredőként jelenik meg, amely körbezárja a kezdetben kerek, később elliptikussá váló majd fokozatosan eltűnő ághelyet.

Chinesenbart entsteht auf glattrindigen Baumstämmen um einen Aststumpf zunächst als eine ovale Rindennarbe, welche die  anfänglich kreisförmige, dann elliptisch werdende, allmählich verschwindende Astnarbe umrandet.

*

Chinese whiskers are oval-shaped creases in the bark surrounding the initially circular, later elliptical and gradually disappearing hidden knots in trees with smooth bark.

 

 

Jellemzői

A kínai bajusz a benőtt, rejtett göcsöknek egy sajátos megjelenési formája a fa palástján. Különösen jellemző a bükkre és általában a simakérgű vagy idősebb korig sima kérgű fafajokra (pl. vöröstölgy, nyárak).

 

Meghatározása

A rejtett göcsök mélységére az ághely (sebhely, dudor, rózsa) méretei és a sima kérgű fáknál a belőle kiinduló kéregredő (kínai bajusz) alakja és méretei alapján következtethetünk.

 

Jelentősége

A göcsök mérete és mennyisége határozza meg a fa felhasználhatóságát. A kínai bajusz meghatározása különösen a furnér- és fűrészipari rönkök minősítésénél fontos.

 

Megelőzése

Az ágheg kialakulását megakadályozni nem lehet, csak a faállomány összetételével, sokáig zárt nevelésével mérsékelhető.

 


 

Kínai bajusz bükk kérgen

 

 

Kínai bajusz bükkön

Kínai bajusz kialakulása nyíren