A korhadás a farontó gombák sejtfalakat bontó tevékenysége.

Fäule bedeutet die zellwandabbauende Tätigkeit holzzerstörender Pilze.

*

Cell-wall damage caused by fungi is called rotting.

 

 

Jellemzői

A fatest legnagyobb hibája. A károsítás 3 alaptípusa: barna, lágy, valamint fehér korhadás.

A barna (vörös, reves) korhadás minden fafajnál előfordul, a gesztben és szijácsban egyaránt, de gyakoribb a fenyőkben. Jellemzője, hogy elsősorban a cellulóz kerül lebontásra. Kezdeti stádiumban vörös vagy kávébarna csíkok, foltok formájában jelentkezik. Később az anyag megbarnul, majd kocka alakú darabokra esik széjjel (a barna szint a visszamaradó lignin adja).

A lágy (nedves) korhadás az erősen nedves faanyagoknál jelentkezik. Valójában a barna korhadás egyik sajátos válfajának tekinthető, mivel itt is megfigyelhető a faanyag barnulása. Sokáig észrevehetetlen, később a fatest felszínének meglágyulásával érzékelhető.

A fehér (maró, korróziós) korhadás során a gombák először a sejtfalak lignin anyagát bontják el. Így átmenetileg megmaradó cellulózváz miatt a fatest fehéres-szürkés, fehéres-sárgás lesz. A későbbi állapotban a cellulózok és a hemicellulózok is lebontásra kerülnek és a fatest tömegét veszítve laza, vattaszerű, szétmorzsolható lesz. A barnakorhadástól fehéres színe és üreges, málló jellege különbözteti meg.

 

Meghatározása

A korhadás mértékét a fertőzött rész felületének és behatolási mélységének (vagy hosszának) mérésével határozzuk meg.

 

Jelentősége

A korhadás előfordulási helyétől függően lehet: szijács- vagy gesztkorhadás. A gesztesítő anyagokkal nem rendelkező szijács kevésbé tud ellenállni a farontó gombák támadásának. A szijácskorhadás jelentős értékcsökkentő fahiba, de nem zárja ki a faanyag ipari felhasználását. A lombos fűrészáru esetében a korhadt szijácsot nem számítják a faanyag térfogatába (pl. tölgyek). A gesztkorhadás műszakilag már a teljes faanyagot értéktelenné teszi.

 

Megelőzése

A farontó gombák elleni szakszerű védekezéssel elkerülhető a fertőzés.

A farontó gombák károsítási helyei szerint:

ˇ                az élő fákban (törzs-, gyökérkorhasztó gombák): védekezni az erdőrész előrehozott véghasználatával, mechanikai sérülések elkerülésével;

ˇ                az erdészeti és faipari üzemekben, fatelepeken tárolt faanyagban (fatelepi gombák): védekezni gyors feldolgozással, vagy szakszerű tárolással (pl. nedves tárolás);

ˇ                a beépített faanyagban (épületekben) károsító gombák: megelőzés céljából különböző védőszerek használata vagy speciális termikus kezelés (termofa) javasolt.


 

Korhadt, odvas törzsek

 

 

Vörös korhadáskor visszamaradó táblásan töredező lignin

Fehérkorhadás cellulóz maradványokkal