Bemutatkozás

 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) Erdő és Fahasznosítási Regionális Tudásközpontja (ERFARET) a Baross Gábor Regionális Innovációs Program keretében sikeresen pályázott (ND INRG 05 pályázat) a faanyagok minőségét meghatározó fahibák, fakárosítások bemutatására. Így e pályázat eredményeként elkészült a fogalmak magyar, német és angol nyelvű tisztázására és képi megjelenítésére a jelen információs füzet, egy hasonló tartalmú honlap és egy komplett gyűjtemény 12 bemutató szekrényben elhelyezve.

Milyen céljai voltak e munkának és hogyan kapcsolódik a Nyugat Dunántúli Régióhoz?

A kitermelt és kereskedelembe, feldolgozásra kerülő faanyag (rönk, fűrészáru) minőségét, felhasználhatóságát – a méretei mellett – elsősorban a különböző fahibák határozzák, meg. A fahiba alatt a normálistól eltérő alaki és szöveti tulajdonságokat értjük, ezek egyrészt a növekedési folyamatokban alakulnak ki, másrészt különböző abiotikus és biotikus károsítások hatására. Ezek a fahibák a keletkezésük módja és morfológiai megjelenésük alapján is nagyon sajátosak, ugyanakkor több fogalom esetében még a szakmai terminológia sem egységes. Így a hazai és nemzetközi fakeresedelemben a legnagyobb gondot a fahibák megfelelő értelmezése okozza. Megjegyezzük, hogy az újabb kutatási eredmények, pl. a reakciófával (húzott-nyomottfa) kapcsolatban még a gyakorlatban nem kerültek megfelelő elterjesztésre.

A fentiek alapján a projekt célja a Nyugat-dunántúli régió erdő- és fagazdasága, fakereskedelme számára olyan szakmai szolgáltatás biztosítása, amely lehetővé teszi a faminőségi jellemzők (fahibák, fakárosodások), nemzetközi szintű, egységes értelmezését. E szolgáltatást határozottan indokolja a régió kiemelkedő erdészeti, faipari és fakereskedelmi jelentősége.

A Nyugat-dunántúli régió gazdasági életében jelentős szerepet tölt be az erdészet és a faipar, tekintettel arra, hogy a Magyarország élő fakészletének egyötöde ebben a térségben található, az évente kitermelhető bruttó fatérfogat 1,9 millió m3. A térségben mintegy 900 erdészeti, fa- és bútoripari vállalkozás tevékenykedik. A projektet támogató Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter több mint 100 vállalkozás tevékenységét segíti elő. Sajátos jelentőséget ad a térségnek, hogy a hazai faexport 90 %-a osztrák és német területekre irányul, és itt halad át.

Befejezésül köszönetünket fejezzük ki a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnak, hogy a Baross Gábor program keretében pályázatunkat támogatásra méltónak ítélte.

Őszintén reméljük, hogy munkánk hasznosan segítheti a Nyugat-dunántúli Régión túl az egész hazai fakereskedelem és fafeldolgozás fejlődését.

 

Sopron, 2006. augusztus 9.

 

 

 

Prof. Dr. Molnár Sándor